Centre Òptic Anoia
Pl. Ajuntament, 15
08700 Igualada

T. 938 034 128
contactar@centreopticanoia.com

Política de privacitat

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d’aquesta pàgina web se subjectarà al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es demanin i tractin a través d’aquesta seu electrònica tenen com a finalitats la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els sol·licitats pels usuaris, gestionar la relació comercial amb l’usuari i per a fins publicitaris i/o estadístics. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractades, tal com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal, de forma confidencial i per a les finalitats estrictament establertes anteriorment.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb què preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per gestionar els serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web.

Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les seves dades personals, dirigint-se per escrit a Centre Òptic Anoia | Pl. de l’Ajuntament, 15 | 08700 Barcelona.

Així mateix, l’usuari autoritza que Centre Òptic Anoia conservi les seves dades personals mentre es mantingui la relació contractual corresponent, així com per a les finalitats estadístiques i/o publicitàries que es derivin del nostre butlletí, o fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables per a les obligacions legals oportunes.